Inloggen
Winkelmandje

Privacyverklaring bergo.nl

bergo.nl, gevestigd te Zoetermeer aan Radonstraat 20 2718 TA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bergo.nl
info@bergo.nl
+31(0)793601270

Persoonsgegevens die wij verwerken


bergo.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Verzendadres
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel aan te maken op deze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

bergo.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw aanvraag en/of bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Afhandelen van retouren en manco meldingen
 • Beantwoorden van vragen via het contactformulier
 • Toetsen van kredietwaardigheid voor klanten die achteraf willen betalen
 • Uitvoeren van analyses van bezoek aan onze website
 • Verbeteren van de werking van de website


Geautomatiseerde besluitvorming


bergo.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


bergo.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u bij ons een account aanmaakt, bewaren wij de gegevens zolang u klant bent bij ons. U kunt zelf aangegeven als u uw account wil verwijderen. Neemt hiervoor contact op met onze klantenservice via info@bergo.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden


bergo.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden. bergo.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. bergo.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


bergo.nl gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bergo.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
bergo.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


bergo.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bergo.nl.

Bel mij terug

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen